เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่ง

เราบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

 

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

1. สินค้า สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ BatteryContent (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) 
2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด(ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย(บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เราจะแจ้งราคาสุทธิ(รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าบางชิ้นอาจคลาด
เคลื่อนไปเล็กน้อย ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น  
3. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชีในวันที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ หรือชำระเงิน
ด้วยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมาที่ sales@BatteryContent.com ด้วย  
4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของ BatteryContent ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน 

การจัดส่งสินค้า

เรามุ่งมั่นที่จะส่งสินค้าให้ภายในเวลาที่เราสัญญา อย่างไรก็ตามอาจจะมีความจำเป็นหรือสุดวิสัยที่ทำให้เราไม่สามารถส่งมอบตามเวลาที่กำหนด เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเราศูนย์บริการ BatteryContent จะโทรหาคุณและตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจากเราด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือ ความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการส่งสินค้า ก่อนที่คุณจะลงชื่อซื้อสินค้าที่จะส่งมอบ คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นั้นตรงตามความต้องการของคุณและไม่มีความเสียหายใดใด กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เสมอเพื่อเป็นหลักฐานในการรับและจัดส่งสินค้า 

นโยบายการรับคืนสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้าหรือขอรับค่าสินค้าคืนได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • สําหรับสินค้าขนาดใหญ่ (เกิน 10 กก.) โปรดติดต่อ 081-135-8008 (8:30-17:30) เพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงิน, สลิป, เอกสารภาษีสินค้า และบัตรรับประกันการคืนสินค้า
 • สินค้าที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าสินค้าจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าที่จะคืนจะต้องอยู่ในสภาพและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมครบทั้งชุด ถ้าหากอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกเปิดออกหรือข้อมูล Serial Number ขาดหายไปทางบริษัทจะไม่สามารถคืนเงินให้กับรายการดังกล่าวได้
 • หนังสือ, เพลง, ภาพยนตร์, วิดีโอเกมส์และซอฟแวร์จะต้องยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่เปิดผนึกและยังอยู่ในห่อพลาสติกของเดิม จึงจะเข้าข่ายขอคืนสินค้า
 • สินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ ได้แก่ สินค้าลดราคา, ชุดว่ายน้า, ชุดชั้นใน, เครื่องประดับแฟชั่น, เครื่องสำอาง, น้ำหอม, หนังสือ

การขอรับค่าสินค้าคืน

วิธีการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ส่งกลับจะต้องเป็นแบบเดียวกับตอนซื้อสินค้า โดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าผ่านทางวิธีการดังต่อไปนี้:

 • บริการรับส่งโดย Messenger ค่าธรรมเนียมตามระยะทาง (รับเฉพาะสินค้าขนาดเล็ก ส่งด่วนเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯเท่านั้น)
 • บริการรับส่งไปรษณีย์ไทย หรือบริการรับส่งระบบ EMS ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากหมายเลข 081-135-8008  (โดยลูกค้าจะต้องจ่ายค่าบริการจัดส่งสินค้า)

คุณจะต้องมีรายการต่อไปนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจาก BatteryContent 

 • ป้ายชื่อและที่อยู่ที่แนบติดมากับพัสดุเดิมพร้อมกับสินค้าที่จะส่งกลับ
 • ใบเสร็จ / ใบแจ้งหนี้แบบฟอร์มภาษี
 • เอกสารหรืออีเมล์ยืนยันการชำระเงิน

หมายเหตุ:

 1. ติดต่อ BatteryContent ได้ที่ 081-135-8008 ในเวลา 8:30 - 17:30 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่จะคืนสินค้าพร้อมทั้งเลขที่ใบสั่งซื้อ
 2. ต่อจากนั้นคุณจะได้รับเลขที่สำหรับการคืนสินค้าจากเรา 
 3. คุณจะต้องเลือกวิธีการส่งคืนสินค้ามาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือสินค้าที่ส่งกลับ (สินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดสนิท)
 4. ส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือพนักงานรับคืนสินค้าจาก BatteryContent
 5. สินค้าที่ส่งคืนจะถูกตรวจสอบและยืนยันว่ายังไม่ได้ใช้งานหรือเปิดผนึก
 6. เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อยืนยันการรับคืนสินค้า
 7. แจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับค่าสินค้ากลับคืนไปที่บัญชีของคุณ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ยืนยัน
 8. กรุณาให้เวลา 7-10 วันทำการ สำหรับการดำเนินการไปที่บัญชีของคุณ
 9. และ อีก 7 วันทำการเมื่อได้รับค่าสินค้ากลับคืนแล้ว ทางระบบจะคืนเงินไปยังช่องทางที่คุณได้ชำระค่าสินค้าให้เรา
 10. สำหรับค่าจัดส่งและการจัดการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถคืนเป็นเงินได้

 

FEATURED BRANDS
APC
BELKIN
CYBER POWER
HP
IBM
EMERSON
EATON
FOCUS TOOL
CSB BATTERY
TRIPP LITE
FOCUSS BATTERY
LONG BATTERY
Zone Spare
FOCUSS
INNOVATE SOLUTION
ANNEX ENGINEERING
U-Gadget
Copyright © 2020 แบตเตอรี่คอนเท้นต์. All rights reserved. | Powered by Appanel ®
Designed by general theme on SCBS Engine v.3.1.184.